Centar Lenima

O nama

dr Bojana Kuzeljević

Bojana Kuzeljević je lekar opšte medicine i kvantne medicine. Pored dugogodišnjeg iskustva u oblasti primarne zdravstvene zaštite, zvanje sertifikovanog BICOM terapeuta stekla je pod okriljem nemačkog instituta REGUMED.

Već tokom studija uviđa ograničenja sa kojima se susreće klasična medicina, zbog čega već tada počinje da traga za odgovorima i u drugim, komplementarnim, granama medicine. Usledilo je višegodišnje izučavanje holističkog pristupa čoveku i bolesti. U radu sa pacijentima uviđa da nije dovoljno samo  ublažavati simptome i otklanjati posledice, već sagledati čoveka kao celinu, razumeti pravi uzrok bolesti i delovati na njega.

I sama suočena sa bolešću za koju klasična medicina ne zna uzrok, i nema lek,  počinje njena dublja potraga za uzrokom. Ulaskom u svet kvantne medicine, konačno dobija odgovor na pitanje „zašto“.

Kao mama troje dece, i gajeći ljubav prema pedijatriji još od studentskih dana, krenula je tim putem, ali je život ponovo podsetio na to da nije nužno da dobijemo sve što želimo, ali da nam uvek daje ono što nam je potrebno, a to su često dve vrlo različite stvari.

Pojava korone i spoznaja da bolest nije nikakva kazna, već samo poziv na promenu, dovode do odluke da otvori centar, i tako na jednom mestu objedini sva svoja znanja i veštine. Svojim pacijentima ona je, pre svega, prijatelj i čvrsta podrška na njihovom putu promene ka zdravlju i ličnoj sreći.